لیست محصولات تولید کننده سووارسکی

ناموجود

با دستبندهای حدید آشنا هستید؟ زیبایی و شیک پوشی در انتظار انتخاب شماست

ناموجود

با دستبندهای حدید آشنا هستید؟ زیبایی و شیک پوشی در انتظار انتخاب شماست

ناموجود

خواص سنگ حدید سنگ حدید از کانسارهای مهم آهن است. پودر آن در رنگ سازی و ضدزنگ مصرف دارد. در گذشته برای به رنگ سرخ درآوردن شیشه و بلور نیز به کار میرفته است. نوعی از هماتیت که در جواهرسازی استفاده می‌شود،تهیه شده و شکل تراش خورده هماتیت آبی رنگ مایل به خاکستری است؛که بعد از اتمام مراحل تراش به رنگ نوک مدادی در آمده و جلائی مناسب و براق فلزی پیدا می‌کند....

افزودن به سبد خرید ناموجود

با دستبندهای حدید آشنا هستید؟ زیبایی و شیک پوشی در انتظار انتخاب شماست

موجود

با دستبندهای حدید آشنا هستید؟ زیبایی و شیک پوشی در انتظار انتخاب شماست

موجود

با دستبندهای حدید آشنا هستید؟ زیبایی و شیک پوشی در انتظار انتخاب شماست

موجود

با دستبندهای حدید آشنا هستید؟ زیبایی و شیک پوشی در انتظار انتخاب شماست

موجود

با دستبندهای حدید آشنا هستید؟ زیبایی و شیک پوشی در انتظار انتخاب شماست

موجود

با دستبندهای حدید آشنا هستید؟ زیبایی و شیک پوشی در انتظار انتخاب شماست

موجود

با دستبندهای حدید آشنا هستید؟ زیبایی و شیک پوشی در انتظار انتخاب شماست

موجود

خواص سنگ حدید سنگ حدید از کانسارهای مهم آهن است. پودر آن در رنگ سازی و ضدزنگ مصرف دارد. در گذشته برای به رنگ سرخ درآوردن شیشه و بلور نیز به کار میرفته است. نوعی از هماتیت که در جواهرسازی استفاده می‌شود،تهیه شده و شکل تراش خورده هماتیت آبی رنگ مایل به خاکستری است؛که بعد از اتمام مراحل تراش به رنگ نوک مدادی در آمده و جلائی مناسب و براق فلزی پیدا می‌کند....

نمایش 1 - 19 از 19 مورد